Vår e-butik är mycket enkel för tillfället. Vi har bara en produkt men den är vi ensamma om.

stentvätt

Det fanns ett behov av en biologiskt nedbrytbar stentvätt. Så vi tog fram en effektiv lösning på problemet. Vi har två varianter av den här produkten, färdigblandad och koncentrerad. För att inte fraktkostnaden ska bli för oproportionerlig levereras produkten i 6×1 liter färdigblandad eller 3×5 liter koncentrerad.

Maila din beställning till lars-erik@backmanssten.se