Behöver du en ny eller renoverad skorsten? En utdömd skorsten kan återställas och en helt ny är enklare att montera än man tror. Vi har många lösningar på alla rökgångsproblem. Insatsrör för en äldre murstock med sprickor, mura om din gamla utdömts murstock eller bygga en helt ny med moderna elementlösningar, vi ser till att du kan elda igen.

   

Våra skorstens- och eldstadsmontörer Peter och Per-Arne har både traditionella yrkeskunskaper och utbildning i de senaste elementlösningarna. Låt oss göra en översyn hos dig för att hitta den bästa lösningen.

Skorstenselement 1

Skorstenselement 2

Skorstenselement 3