Vi lägger om gamla kyrkogårdsmurar som behöver renoveras och säkras och vi gör nya murar, både fristående och stödmurar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig så kontakta Bosse Kennerstad , 070 – 571 02 27


Referensprojekt


Renovering av stödmur och trappa

Gammal stödmur har ersatts med en ny mur i skiffer. Nya trappsteg i grå granit.

Bro kyrkogård, Säffle, 2018


Renovering av stödmur

Gammal stödmur har renoverats och lagts om.

By kyrkogård, Säffle, 2018