Vi är inblandade i projekt med minneslundar, askgravlundar samt tillgänglighetsanpassning av äldre byggnader som kyrkor och församlingshem.

Vi kan leverera material och färdigställa ramper, trappor, minneslundar och kyrkogårdar.