Då Centrala Gravvårdskommitén (CGK) har tagit fram nya regler för förankring av
gravvårdar har Br. Bäckmans Stenhuggeri AB tillsammans med Hammex Verktyg
utarbetat en ny metod som följer CGK:s nya riktlinjer. 
Den kallas  markdubbsmetoden och är nu patenterad.
Markdubb

Denna nya metod för gravstenssäkring innebär ett enklare och snabbare montage och blir därmed betydligt mer kostnadseffektivMetoden kan användas både på befintliga gravvårdar och även på montage av helt nya vårdar. För mer information, vänligen tag kontakt med Lars-Erik Bäckman på direktnummer: 054-534073 eller via markdubb@backmanssten.se .

Markdubbsmetoden Produktbeskrivning
Markdubbsmetoden Pdf för utskrift