Gravstenssäkring

Vilka säkerhetskrav ska en gravsten klara?

För att klara säkerhetskraven på kyrkogården så kan en gravsten som lutar behöva säkras. För att vara godkänd så ska alla gravstenar högre är 30 cm klara ett sidotryck på minst 35 kg. 

Stenen får heller inte luta så mycket att gravstenens tyngdpunkt ligger utanför stenens vridpunkt.

När vi säkrar stenen med vår patenterade lösning markdubbsmetoden riktar vi även upp stenen så att den står rakt.

Markdubbsmetoden

Då Centrala Gravvårdskommitén (CGK) har tagit fram nya regler för förankring av gravvårdar har Bröderna Bäckmans Stenhuggeri AB tillsammans med Hammex Verktyg utarbetat en ny metod som följer CGK:s nya riktlinjer.

Den kallas markdubbsmetoden och är patenterad.

Markdubb

Ny metod

Denna nya metod för gravstenssäkring innebär ett enklare och snabbare montage och blir därmed betydligt mer kostnadseffektiv. 

Metoden kan användas både på befintliga gravvårdar och även på montage av helt nya gravstenar.

Mer information om metoden

Kontakta gärna Lars-Erik Bäckman om du har ytterligare frågor eller fundergingar gällande den nya metoden för gravstenssäkring.