Vi är inblandade i projekt med minneslundar, askgravlundar samt tillgänglighetsanpassning av äldre byggnader som kyrkor och församlingshem. Här ser du en film som visar några av de projekten.

Vi kan leverera material och färdigställa ramper, trappor, minneslundar och kyrkogårdar. Kika gärna i vår broschyr om sådana uppdrag. Nedan kan du också se bilder från några av våra tidigare projekt.
Bäckmans-broschyr-komprimerad-1


Referensprojekt


Askgravlund – Nor

Askgravlund där man återanvänt gamla gravstenar. Namnskyltar av svart granit.

Nors kyrkogård, 2018


Askgravlund – Eda

Askgravlund med råhuggna stenblock i grå granit och namnskyltar i svart granit. Markbeläggning av smågatsten i grå granit.

Eda kyrkogård, 2018


Askgravlund – Säffle

Askgravlund i grå granit med namnskyltar i svart granit.

By kyrkogård, 2018


Askgravplats – Sillerud

Askgravplats i ljusgrå granit. Namnskyltar i svart granit.

Silleruds kyrkogård, 2018


Askgravlund – Karlskoga

Askgravlund i rödgrå bohusgranit med skulpterad rosdekor. Namnskyltar i brons.

Karlskoga kyrkogård, 2016


Askgravlund – Bergsjö

Askgravlund i indisk gnejs. Namnskyltar i brons.

Bergsjö kyrkogård, 2016


Askgravlund – Hammarö

Askgravlund i grå bohusgranit.

Hammarö kyrkogård, 2015


Askgravlund – Arvika

Pelare i grå bohusgranit med fasade hörn. Namnskyltar i svart granit. Polerat klot i svart granit.

Arvika kyrkogård, 2012