Varför ska gravstenar förankras säkert? I oktober 2011 välte en gravsten över en 8-årig flicka på Bollebygds kyrkogård. Flickan omkom av skadorna. Efter den tragiska händelsen pågår nu arbetet runtom i landet med att säkerställa att alla gravvårdar klarar de krav på säkerhet som är föreskrivet av Centrala gravvårdskommittén. CGK

Så här går arbetet till:
Först provtrycks gravstenen och den ska klara 35 kg tryck från två håll. Om den inte klarar provtryckningen så läggs gravstenen ned på brädor inom gravplatsen. En gravsten måste i dag kunna klara av en dragkraft på 35 kilo, annars anses den inte godkänd och måste då vältas ned. Men Bäckmans nya metod gör att gravstenarna klarar en dragkraft på över 90 kilo.