Köparens namn
Telefon
Fullständig adress
Typ av sten
Artikelnummer
Höjd cm
Bredd cm
Granitfärg
Blomlist Längd
Blomlist Höjd
Blomlist tjocklek
Blomlist kortsida
Lydelse, text på stenen
Utförande
Inskription
Försäkring
Kyrkogård
Kvarter
Gravnr
Ombud
Telefon
Övriga upplysningar
Pris sten
Pris text
Pris blomlist
Pris emperi
Pris övrigt
Pris övrigt
Pris övrigt
Summa