Då Centrala Gravvårdskommitén (CGK) har tagit fram nya regler för förankring av
gravvårdar har Br. Bäckmans Stenhuggeri AB tillsammans med Hammex Verktyg
utarbetat en ny metod som följer CGK:s nya riktlinjer. 
Den nya metoden kallas markdubbsmetoden och är patentsökt.
Markdubb
 
Den nya metoden innebär ett enklare och snabbare montage och blir därmed betydligt
mer kostnadseffektivt än det traditionella sätt som tillämpas idag.
Metoden kan användas både på befintliga gravvårdar och även på montage av helt nya vårdar. 
För mer information, vänligen tag kontakt med Lars-Erik Bäckman på direktnummer: 054-534073 eller via markdubb@backmanssten.se .

Comments are closed.